Dynabrott och Brandskärs flak

Inseglingsfyrar till Brofjorden, byggdes 1972-73.
Avstånd mellan fyrarna 400 meter. I bakgrunden Hållö fyr.