Flyttblocket med breccia     Tillbaka till föregående sida

Typiskt för en breccia är att den består av större, kantiga bergartsfragment i en finkornigare mellanmassa. 

De större bitarna i det stora tvådelade flyttblocket på Stångehuvud är ett slags diabas, som omges av en gråaktig granit, äldre än den vanliga bohusgraniten. 

Blocket har samma utseende som berggrunden på Pater Noster utanför Marstrand. Kanske har det förts till Stångehuvud fastfruset i drivis under avsmältningen av inlandsisen.

Delar av flyttblocket är övervuxet med skorplavar av olika slag.

Hur flyttblocket blivit delat i två halvor är okänt.