Djurlivet på Stångehuvud

 

Tillbaka till startsidan


Djurlivet i Stångehuvudområdet domineras av sjöfåglarna som håller till i vattnen runt detta vackra granitlandskap. Gråtrut och dess större släkting havstrut (bilderna nedan) är karaktärsfåglarna som ofta är synliga i området. Ejder kan ses under en stor del av året och sommartid ser man emellanåt ådor (ejderhonor) med sina ungar i vikarna kring Stångehuvud (bilden ovan). Fisktärnan gör sina svep över vikar och sund på sin jakt efter föda under sommaren. Storskarvens karaktäristiska mörka långhalsade silhuett syns regelbundet. Strandskatans svartvita dräkt ser man ofta från mars till tidig höst och dess typiska läte ”kubik-kubik” hörs vida omkring.

I vattensamlingarna söder om fyrhuset rastar då och då simfåglar som gräsand och emellanåt även knölsvan. Enstaka gånger har vinddrivna mer ovanliga havsfåglar som alkekung och havssula setts här tillfälligt.

Granitlandskapets fågelarter är ganska få. Den oansenliga skärpiplärkans höga sångläten kan emellanåt höras över klipporna. Stenskvättan är en annan karaktärsart som hör det öppna bergiga landskapet till. I buskar och snår i sprickdalen mellan Pinnevik och Munkevik kan man under sommaren träffa på arter som mer är knutna till löv- eller blandskog, exempelvis rödhake, lövsångare, talgoxe, blåmes och entita.

Storskarven ses ofta med vingarna ute.

Flera av vattensamlingarna med sötvatten utgör goda miljöer för groddjur. Det kan nämnas att den fridlysta mindre vattensalamandern observerats i några av dammarna.

Bland det högre djurlivet kan hare (fälthare) ses emellanåt och vissa år har även räv noterats i Stångehuvudområdet. Sällsynt har rådjur iakttagits på tillfälligt besök i bland annat Munkeviks mule. Det finns även en iakttagelse av simmande rådjur som tagit sig iland på ön Humlesäcken väster om Stångholmen.

Strandskatan både hörs och ses 
ofta i Stångehuvud.
 

Havstrut har svarta översidor
på vingarna.
Gråtrut är en karaktärsfågel i skärgården runt Stånge-
huvud. Trutar har till skillnad mot måsar en röd fläck på näbben.