Flatholmen


Ledfyr som ursprungligen byggdes med AGA-ljus 1917. Fyren byggdes om 1972 till elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.
På sydvästra sidan av Flatholmen fanns från 1960-talet och några årtionden framåt en minstation som låg innanför en betongkaj. Stationen rymde en tropp som även kunde övernatta. Minstationen är numera igengjuten.