Tillgänglighet                                       Till startsidan
och reservatsföreskrifter

Stångehuvudområdet avsattes som naturreservat av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län den 22 mars 1982 (se Länsstyrelsens reservatsbeslut). Vissa justeringar i reservatets avgränsning och föreskrifter gjordes den 28 mars 1983, efter beslut av regeringen. 

Området har betydande landskapliga och sociala värden. Bergsformationerna med bohusgraniten och spåren efter inlandsisen är särskilt intressanta. 

Åtskilliga stigar (i bergen markerade med vita streck) finns i området (se karta). En del av stigarna kan vara något mer svårframkomliga på grund av att de är branta eller har ojämnt underlag. På flera håll har framkomligheten underlättats med trappor och räcken i bergen.

För rörelsehindrade eller rullstolsburna rekommenderas den breda och relativt jämna stigen mellan Pinnevik och Munkeviks mule, liksom den asfalterade stigen från Pinnevik fram till sjöbodarna och båtbryggorna vid Stångholmesund. 

Sedan juni 2010 finns även en asfalterad stig i norra delen av Stångehuvud-området, från parkeringen ovanför Rinkenäs upp mot en utsiktsplats i närheten av Galleberget. Den asfalterade stigen utgör en bröllopsgåva från Lysekils kommun till kronprinsessan Victoria. Stigen föreslås bli kallad "Victoriastigen".

Ett flertal fina utsiktspunkter finns i Stångehuvudområdet. Några exempel är ”Vindarnas grotta” (som trots namnet inte är en grotta) och Valhall, liksom området strax intill det gamla fyrhuset.

Vid Galleberget, är också utsikten över landskapet och skärgården vacker. I Galleberget med omgivningar syns de tydliga spåren av den omfattande stenbrytning och stenbearbetning som skett  i denna del av Stångehuvud.

Reservatsföreskrifter
I Stångehuvudområdet ska besökare
i lugn och ro kunna ströva runt och uppleva det genuina granitlandskapet med omgivande hav och skärgård. För att Stångehuvud ska vara en fin upplevelse även i framtiden och för att alla besökare ska få ut så mycket som möjligt av sin vistelse här är det i naturreservatet (för reservatsgränser se karta) inte tillåtet att:

• framföra motorfordon (också moped)
• tälta eller ställa upp husvagn
• medföra hund som inte är kopplad
• göra upp eld på annat än av förvaltaren anvisade platser
• plocka eller gräva upp växter
• göra åverkan på stenytor och omlagra eller föra bort sten.

Naturvårdsförvaltare är Lysekils kommun, tel. 0523-613 000 och Kungliga Vetenskapsakademien, tel. 08-6739500.