Gäven

Fyren uppförd i gjutjärn 1917, utbytt 1995.