Första sidan av gåvobrevet från Calla Curman

till Kungl. Vetenskapsakademien 1925

Klicka på brevet för att läsa hela texten.