En granittrappa i Lysekil

Granittrappan vid "Gula Villan" i Kyrkvik är ett av mycket få exempel på bearbetad Stångehuvud-granit som finns kvar i Lysekil. De närmare 20 trappstegen och de omgivande bastanta stolparna som ger stöd åt grind och räcken är huggna i den typiskt grovkorniga rödaktiga graniten från västra delarna av Stångehuvud. 

"Gula villan" uppfördes 1896 av Henrika Widmark (1848-1920). Hon var dotter till landshövding Henrik Widmark i Luleå. Henrika var sagoförfattare och diktare, bosatt i Stockholm under vinterhalvåret och i Lysekil sommartid. Hon skrev ett stort antal dikter, bland annat Från Västkusten (vid Lysekils hafsbadanstalts 50-årsjubileum), Uti Lysekil (visa) och Gullmarn sjunger Carl Curmans drapa (vid Lysekils kyrkas invigning).

I Stockholm skrev hon flera beställningsverk till kvinnorörelsen, exempelvis en text till en kantat som framfördes vid jubileumsfesten då Fredrika Bremers 100-årsdag firades. Hon skrev också texter till sällskap som Calla Curman var med och grundade, som Handarbetets Vänner och Nya Idun (exempel: vid Nya Iduns afskedsfest för Ellen Key; Adress till Ellen Key samt vid Handarbetets Vänners 25-årsfest, Kvinnan och Modet). 

Widmark skaffade senare ett nytt sommarviste, denna gång i Lingatan vid inre delen av Gullmarn.

Gula Villan köptes av Herman Nydqvist från Trollhättan, av släkten som grundade Nydqvist & Holm, Nohab.

Senare övertogs villan av Herman Nydqvists dotter Anna Salén, gift med Ernst Salén, docent och överläkare i Stockholm. Han var en av pionjärerna i Sverige gällande forskning 

 

 

 

kring allergiska sjukdomar och var även en av grundarna av tidskriften Acta allergologica.

Salén var  badintendent vid Fiskebäckskils havsbadsanstalt under åren 1920-21 samt var i många år drivande kraft inom tennisklubben i Lysekil.

1982 inköptes Gula Villan av konstnären Nanna-Kristina Jonson (1948-2014).

Numera ägs villan av Strandflickorna Hotell & Konferens.

På Hugo Hallgrens fotografi från Kyrkvik vid förra sekelskiftet skymtar         granittrappan till Gula Villan. Bilden nederst visar Gula villan med granittrappan ca 1950.