Skarp gräns mellan grovkornig
– finkornigare granit

På några ställen i Stångehuvud-området syns gränsen mellan
grovkornig och finkornigare granit särskilt tydligt.

Tillbaka