Gulskären

Bergen färgade gula av lavar som gynnas av fågelspillning.
Fyren uppförd 1917, utbytt 1982.