Lastfartyg i Hästevik på 1890-talet

Detta fotografi av ett stenlastfartyg är taget vid Hästevik i Stångehuvud, troligen i slutet av 1890-talet. Den ganska smala viken, med branta bergväggar, särskilt på norra sidan, gav skydd när det blåste syd- eller sydvästvindar.  När västan- eller nordvästvinden låg på kunde det däremot bli ganska tufft att lasta sten i Hästevik då det var risk för kraftig sjöhävning.

En brygga hade byggts upp på norra sidan av viken för att klara lasterna av stångehuvudgranit.

Det kunde hända att fartygets kapten gav order om att lastning inte fick ske på grund av hårt väder, samtidigt som  ägarna till stenbolagen hade bråttom med att få iväg sina laster till beställarna.

Under en tid fanns även ett smalare järnvägsspår ned till Hästevik från stenbrotten i Dona.