Lejonpallen


Av alla mer eller mindre fantasifulla namn som finns med på kartan över Stångehuvud från 1892 är Lejonpallen ett av de mest kända. Lejonpallen ligger en bit ovanför strandkanten ett stycke sydväst om Gallebergs udde i nordligaste delen av Stångehuvuds naturreservat. Om man går stigen från Gallebergs udde mot sydväst i riktning mot Galleberget har man Lejonpallen på höger sida, efter att ha passerat en trätrappa, en spång och en mindre vattensamling i berget. En liten stentrappa leder ned till en ganska plan häll där den märkliga pegmatitfiguren kan ses på en sluttande bergvägg mot sydväst. Pegmatiten består av betydligt grovkornigare mineral än omgivande granit. Med ganska mycket fantasi har pegmatitbildningen liknats vid ett lejon och platsen har fått namnet Lejonpallen.

De ljusa bildningarna i ”lejonfiguren” består av vanlig ljust färgad kvarts, men här finns också en mörkare variant av kvarts, ofta kallad rökkvarts. De grovkorniga röda kristallerna utgörs av kalifältspat. Här ses också en del natronfältspat av ljusare, ofta grönvit eller beigegrön färg. Den karaktäristiska pegmatitfiguren på bergväggen ses också tydligt om man passerar förbi med båt.