Inte bara granit på Stora Testholmen

Stora Testholmen 
består till allra största delen
av grovkornig bohusgranit.

Men på några ställen, särskilt på södra delen av ön, finns fragment av äldre gnejs (bilderna nedan).

Man kan urskilja tydliga skikt i denna sedimentgnejs och där finns även en mörk, nästan svart bergart, amfibolit. Denna bergart har också röda inslag i form av granat, som är hopklumpad till aggregat.

Ovanliga arter
På den lilla ön finns flera ovanliga arter. Här växer bland annat den sällsynta engelska fetknoppen. 

I grunda hällkar på ön har också påträffats den fridlysta strandpaddan (stinkpadda). Senast observerades den i maj 2012.

På södra delen av ön ses på några ställen gnejs med inslag av den mörka granatförande berg-
arten amfibolit.

Bilderna till höger: Den vackra makaonfjärilen ses emellanåt på Stora Testholmen.
Den lilla rödfärgade fyrlingen är vanlig i tidvis uttorkade grunda fördjupningar på ön
.