Sarphatimonumentet i Amsterdam

Det ståtliga Sarphatimonumentet i Sarphatipark i Amsterdam, Holland, uppfördes 1886 och är i vissa delar byggt av granit från Stångehuvud. Monumentet är omgivet av vatten med fontäner. Bysten i mitten föreställer den judiske läkaren och stadsplaneraren Samuel Sarphati (1813-1866). Bildhuggare var J.R. de Kruyff.

 

    Pelare och balustrar i monumentets översta del (se foto
    längst ned till höger) är tillverkade av Stångehuvud-granit. 

Foto april 2017