Vykort av Kejsar Wilhelm 1-monumentet
Schöneberg Berlin

Monumentet över Kejsaren Wilhelm 1 vid Schöneberg, numera en del av Berlin. Det var 1893 som korsningen Hauptstraße 88, Bahnstraße 1–4 (idag Crellestraße) och Kolonnenstraße 67 fick benämningen Kaiser-Wilhelm-Platz och ett monument med piedestal av Stångehuvud-granit restes. Idag finns inte monumentet kvar. Istället finns här en minnestavla över offer i andra världskrigets koncentrationsläger.