Skärpiplärka – klipplandskapets karaktärsfågel

Skärpiplärkan är en av få tättingar som är synliga i i Stångehuvuds öppna klipplandskap.

Skärpiplärkan är en av de få småfågelarterna man träffar på i Stångehuvuds öppna klipplandskap. Ofta hörs den typiska sången med höga läten, si-si-si-si-si-si, från en liten brunaktig fågel som flyger uppåt samtidigt som den sjunger, för att snart sänka sig ner och sätta sig på en sten eller en klippa, gärna med utsikt över omgivningen.

Skärpiplärkan är brunspräcklig, ljusare undertill och har en mörk, ganska lång näbb. Med sitt utseende är den väl kamouflerad i klipplandskapet.

Boet ligger väl skyddat i kanten av en sten eller i en bergsskreva.

Denna piplärka återkommer från vinterkvarteren i södra eller västra Europas kusttrakter i mars-april. Milda vintrar kan enstaka exemplar övervintra längs kusterna i södra Sverige.