Lysekils Skyttegille

 

Skyttepaviljongen i Pinnevik kom till 1895 och på Stångholmen, som gillet disponerade, hade man en materialbod.

Ända fram till år 1946 hade Lysekils skyttegille sin skjutbana i Pinnevik. Man sköt från en plats där bilparkeringen väster om Pinneviksvägen nu finns över Pinnevik mot Stångholmen.
Unionsflaggan mellan Norge och Sverige är uppe och bilden är därmed tagen senast sommaren 1905.
Lysekils Skyttegille bildades redan 1892 och ordförande blev kronolänsman J.A. Nielsen, född i Halden, och under många år länsman i Lysekil. I styrelsen satt också Lysekils kommunala brännvinsbolag Karl Törnqvist, journalisten och fotografen Ehrenfrid Landeberg, rådman J. Fredrik Carlsson och järnhandlare Julius Rundqvist.

Det kom med tiden att väcka irritation med en skjutbana i Pinnevik och på 1940-talet blev det aktuellt att bygga ny bana i Sivik. Den invigdes år 1946 och därmed sattes punkt för nära 55 års skarpskytte i Pinnevik.

I februari 1961 revs skyttepaviljongen, efter att en hård storm slitit sönder delar av byggnaden.

Källa: Artikel av Knuth Hansson, Lysekilsposten, 16 januari 1980

Tillbaka