Stenlastning Stångholmesund

Ett fotografi taget från Stångholmen mot Stångholmesund på 1880- eller början av 1890-talet. Ångaren Frej lastar material till Aberdeen. Brottet öppnat 1881.
Foto ur: Die Granitwerke von Kessel & Röhl in Berlin 1892.