Strandvial – en ovanlig färgklick 

på Stångehuvud

Tillbaka till föregående sida

 

Strandvialens vackert rödvioletta blommor (bilden t.h.) bryter av mot omgivande vegetation. En yta på några få kvadratmeter strax intill stigen i "skärvstranden" vid Kramkistesund är sedan flera årtionden bevuxen med strandvial (strandärt). Blomningstiden infaller från andra halvan av juni till en bit in i juli. Arten kan blomma om senare om tillräckligt med regn faller.

Strandvialen är en sparsamt förekommande art på grusiga och steniga stränder. Artens utbredning på jorden är bipolär, vilket innebär att den finns på norra delen av norra halvklotet och södra delen av södra halvklotet, men inte däremellan.