Svartskär

                 Svartskär har fått sitt namn av att skäret har ett stort svart bälte av alger/lavar.