Välkommen till  Stora Testholmen

Sydväst om Gåsö utanför Skaftö vid Gullmarns mynning ligger Stora Testholmen, den lilla ön med de många jättegrytorna. I likhet med de flesta av öarna i närheten, förutom Skaftö, består denna ö av granit – en grovkornig typ som påminner om graniten på Stångehuvud i Lysekil.

På öns nordvästra sida ligger än idag ett litet upplag av bruten sten. Det är ett snart 100-årigt minne av en kort stenbrytningsparentes på Stora Testholmen. Tack vare framsynta insatser på initiativ av bland andra Carl Curman kunde ön skyddas från vidare exploatering, på liknande sätt som Stångehuvud. Till skillnad från Stångehuvud var det inte en privatperson som köpte in ön, utan staten som genom Kungliga Vetenskapsakademien exproprierade ön för naturskyddsändamål – den första expropriationen i Sverige med avsikten att skydda naturen i det område som löstes in.

Läs mer om den intressanta jättegrytsön med dess spännande historia:

     Så blev Stora Testholmen skyddad              Jättegrytorna på Stora Testholmen

Mer om Stora Testholmen