Utsikt över Näckrosdammen

Se vintermotiv

Utsikt över Näckrosdammen från stigen vid Dona. Förutom vit näckros finns i dammen bland annat vattenklöver och vid dess kanter tranbär samt den i kustbandet ovanligare roslingen.
           Tillbaka