Utsikt från Valhall                

Se sommarmotiv
Se vintermotiv mot fyrhuset

Utsikt en vintrig februaridag från den plana berghällen vid Valhall i riktning mot  Fyrhuset i nordväst. Hela bergspartiet som ses på bilden var förskonat från stenbrytning och man kan här se flera intressanta spår av den senaste nedisningen i de mjukt rundade bergen . I den isbelagda skärgården ses bland annat Jämningarna, Berggylteskär och Gulskären.

Tillbaka