Jättegrytor på Stångehuvud    Till startsidan

 

                                   En av jättegrytorna i sluttningen ovanför Hästevik
                                   i norra delarna av Stångehuvud.
De två jättegrytorna ovanför Hästevik är spännande påminnelser från den tid då inlandsisen höll på att smälta av från det som idag är Bohuslän.

Hur jättegrytor bildats vet ingen med hundraprocentig säkerhet. Teorin om att en ’’löparsten’’ legat i botten och åstadkommit urgröpningarna är högst osäker. Vissa geologer tror att s k kavitationsfenomen är en del av förklaringen till bildningen av ’’bergkittlarna’’, som de förr kallades i Bohuslän. Enligt denna förklaring skulle vattenmolekyler inne i kraftiga virvlar av smältvatten ha övergått mellan gasform och flytande form. Vid det låga tryck som rådde inne i virvlarna orsakade vattenmolekylerna ’’explosioner’’ med oerhörd sprängverkan i berget. Enligt ’’kavitationsteorin’’ skulle jättegrytor kunna ha bildats på mycket kort tid, kanske bara några dagar!
Hur de än bildats är de fascinerande påminnelser om istiden och inlandsisen.

Tillbaka