Calla Curman


Calla Curman Stångehuvuds räddare

Carl o. Calla Curmans stiftelse

Vegetation och strand

Granitlandskapet

Stenbrytningen

Djurlivet  

Fyrhuset
       Fyrhusets historia

Litteratur

Fiskeläget
Stangesund

Tillgänglighet
och föreskrifter

Karta och utsikter

Hitta hit med GPS

Vandringar
Föredrag

Länkar till hemsidor om Stångehuvud- Curman

Kontakta stiftelsen
____________

Stora Testholmen
– jättegrytsön

Näverkärr på Härnäset

Stångehuvud

Lysekils yttersta utpost mot väster

  "Vandrare havet

   Dig hälsar

    Klippornas rike 

  Dig kallar"

   (F. Nycander)

Välkommen till denna hemsida om det vackra Stångehuvudområdet som ligger längst västerut i Lysekil i Bohuslän på den svenska västkusten.

Vid Stångehuvud – naturreservat sedan 1982 – har bohusgraniten sin sydligaste landfasta utlöpare. Graniten som bildades för cirka 920 miljoner år sedan var eftertraktad bland stenbrytningsföretag under andra halvan av 1800-talet. I närmare 50 års tid bröts granit i delar av Stångehuvudområdet.

Calla Curman (1850–1935), gift med Carl Curman (1833–1913), badläkare, professor och grundare av Lysekil som badort, var en av dem som med oro såg hur Stångehuvud naggades i kanten alltmer. Under åren 1916-1920 köpte Calla Curman in stora delar av de kvarvarande partierna av det vackra granitlandskapet. På så sätt räddade hon detta åt eftervärlden, undan från den alltmer utbredda stenbrytningen.

I november 1925 överlämnade Calla Curman Stångehuvudområdet som gåva till Kungliga Vetenskapsakademien och inrättade samtidigt Carl och Calla Curmans stiftelse. Av gåvobrevet från den 3 november 1925 framgår att området ska "förvaltas och för all framtid såsom ett naturminnesmärke bevaras". 

Tack vare Calla Curman kan vi idag ströva över orörda granitklippor, formade endast av naturens egna krafter. Läs mer om det fascinerande Stångehuvudområdet under rubrikerna här intill.

Här presenteras också Stora Testholmen och Näverkärr. Stora Testholmen är en liten granitö sydväst om Lysekil vid mynningen av Gullmarn. Ön ägs av Kungl. Vetenskapsakademien och blev den första i Sverige som exproprierades för att bli naturminnesmärke. Dess spännande historia har flera paralleller till Stångehuvud och familjen Curman fanns bland initiativtagarna. Näverkärr är ett mycket vackert lövskogsområde längst ut på Härnäset i Lysekils kommun. Professor Magnus Fries, barnbarn till Calla Curman, var en av dem som kämpade för att Storskogen i Näverkärr skulle skyddas.

  

 
Se panoramavy från fyrhuset

Se panoramavy från Vindarnas grotta

Sommar/vinterutsikter i Stångehuvud

Stångehuvuds fyrhus ett av sju underverk

 Fyrvaktarna på Stångehuvud 1890-1920


Panoramatavla på Galleberget

Stångehuvud Viveca Lärns favoritplats

Se Kramkistegubben

Läs omdömen om Stångehuvud på TripAdvisor

Nygammal fyrlykta i Stångehuvuds fyrhus 2021


Calla Curman har fått en egen väg
Informationstavla invigd oktober 2020

Invigning minnessten 1997

Text, färgfoto © och webdesign:
   Thomas Andersson 2024
Uppdaterad 2024-06-13