Carl och Calla Curmans stiftelse  

Till startsidan

Den 3 november 1925 överlämnade Calla Curman de delar av Stångehuvudområdet som hon bit för bit köpt in under åren 1916 till 1920 som gåva till Kungliga Vetenskapsakademien. Samtidigt med donationen inrättade hon Carl och Calla Curmans stiftelse, som ska hålla ett "vakande öga" över Stångehuvud och avgöra vilka skötsel- och underhållsinsatser som bör vidtas. 
Området ska enligt fru Curmans önskan för all framtid bevaras som ett naturminnesmärke. Särskild vikt ska läggas vid klippornas bevarande.

Stiftelsens styrelse bestod från början av fyra ledamöter: en ledamot, ordföranden, som utses av Kungl. Vetenskapsakademien, en ledamot som utgör representant för familjen Curman och utses av sin företrädare eller av styrelsen, en ledamot som utses av Lysekils stad och en ledamot som utses av Lysekils Badhusbolag, enligt de ursprungliga statuterna.

Badhusbolaget är numera avvecklat och stiftelsens styrelse består därmed av tre ledamöter. Idag (år 2024) utgörs styrelsen av:

Göran K Hansson, ordförande, utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien.
e-post: goran.hansson(a)kva.se

Katarina Bengtson Ekström, utsedd av familjen Curman.
e-post: katarinabengtsonekstrom(a)gmail.com

Micael Melin, utsedd av Lysekils kommun
e-post: micael.melin@lysekilsbostader.se


Stiftelsens ombud: Eva-Lott Swahnberg
e-post: sevalott(a)gmail.com

 

 

 

 


Fr.v. ledamoten Katarina Bengtson Ekström, utsedd av familjen Curman, Lysekils kommuns representant Micael Melin,  Kungl. Vetenskapsakademiens representant Göran K Hansson (ordf.) och stiftelsens ombud Eva-Lott Swahnberg. Foto vid sommarmötet 5 juni 2023.