Jesuskirken
 

Pelare av Stångehuvud-granit i Köpenhamn

 

Jesuskirken i Köpenhamn invigdes 1891. Pelaren till vänster är av polerad Stångehuvud-granit.


I stadsdelen Valby i västra delen av Köpenhamn ligger den säregna Jesuskirken, byggd i slutet av 1800-talet på uppdrag av bryggare Carl Jacobsen (1842-1914), ägare till Carlsbergs bryggeri. Kyrkan är känd för sina många vackra granitpelare av vitt skilda slag. I kyrkan finns flera blankslipade pelare av granit från Stångehuvud.

Det var Carl Jacobsens önskan att Jesuskirken skulle bli den vackraste kyrkan i hela Köpenhamn. Inspirationen till kyrkans byggnadsstil hämtades från bland annat Italien. Carl hade tillsammans med sin far, Carlsberg-bryggeriets grundare J.C. Jacobsen, gjort bildningsresor till Italien under 1850- och -60-talen, då konst och minnesmärken från antiken studerades, bland annat i Ravenna i norra Italien. Bland förebilderna fanns byggnadsverk från förkatolicismen på 500-talet e.Kr. 

Arkitekt Vilhelm Dahlerup (1836-1907) fick år 1882 uppdraget och ritade en klassisk kyrka med separat torn. Dahlerup satte sin egen konstnärliga prägel på kyrkobyggnadens utformning.


Byggnationen av kyrkan påbörjades 1884. 1889 var den under tak. Jesuskirken invigdes 15 november 1891 av Själlands biskop Bruun Juul Fog. Det separata kyrktornet med dess fyra klockor byggdes några år senare och stod klart 1895. Tornet kallas även Campanilen efter italienska ”campana” som betyder klocka.

Många kyrkor ligger i väderstrecken öst-väst med altaret mot öster och torn och ingång mot väster. För Jesuskirkens del var det av utrymmesskäl inte möjligt att lägga den så. För att den vackra fasaden skulle bli så synlig som möjligt mot omgivningen lades kyrkan i riktningen syd-nord med altaret mot söder och ingång från norr. Kyrkan är 50 meter lång och nästan 18 meter bred. Tornet har en höjd av 52 meter.  

Jesuskirken står, inte minst i dess interiör med otaliga variationer av vacker enkelhet, i en klass för sig i dansk kyrkobyggnation. Fasaden är av röd tegelsten och redan vid den ståtliga entrén ses flera exempel på vad som är ett av kyrkans signum interiört: Vackra stenpelare av varierande utformning.

 

 

Totalt finns inte mindre än 82 pelare i kyrkan. De flesta bärande pelarna är av granit. Många av dem är från Sverige och en del av dem från Bornholm. Åtskilliga är blankpolerade och av varierande färger. Flera av de kraftigaste pelarna har vackra reliefmönster. 

Tio av pelarna är av blankpolerad granit från Stångehuvud. Den typiskt grovkorniga rödaktiga granittypen från Lysekil känns tydligt igen. Två av pelarna med Stångehuvud-granit finns i kyrkans nedre plan och åtta i främre delen i det övre planet. En av pelarna med granit från Stångehuvud ses i mitten  på bilden till höger.

I kryptan finns åtta pelare, dock är ingen av dessa av Stångehuvud-granit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaren till vänster är av Stångehuvud-granit, medan den högra pelaren är av granit från Graversfors med typisk blåaktig kvarts.

Pelare av Stångehuvud-granit.

 

 

Flera granitpelare i Jesuskirken är från Graversfors som ligger en dryg mil norr om Norrköping i Östergötland. I Graversfors bröts både röd och svart granit. En typ som finns representerad i Jesuskirken är grovkornig och rödaktig med typiskt blåaktig kvarts. Graversfors-granit med blåaktig kvarts finns även i Riksdagshuset och Riksbankshuset i Stockholm.

Det finns även en svart granit från Graversfors som kan ses i flera av de blankpolerade pelarna i Jesuskirken.

Mer fakta om Jesuskirken:
Kyrkan har plats för över 600 besökare. Den är en av de kyrkor i Danmark som har flest dop och vigslar. Kyrkan är känd för ett rikt musikliv. Carl Jacobsens önskemål var att kyrkan skulle genljuda av vacker musik, och akustiken i kyrkan är god. Kyrkan har också två mycket fina orglar. Jesuskirken är byggd som ett mausoleum för Carl Jacobsen och hans familj. I kryptan under kyrkan finns familjens sarkofager. 

Läs mer om Jesuskirken (Jesuskirkens hemsida).

Till kyrkans 125-årsjubiléum år 2016 har en bok om Jesuskirken getts ut. Den presenterades den 15 november, på 125-årsdagen efter kyrkans invigning. 
Läs mer här.

 

 

Bilder av Jesuskirken tagna i juni 2014. Tack till sognepræst Frank Bjørn Christensen och journalist Erik Udsen, Valby, Köpenhamn, som visade kyrkan och gav intressant information om den.

 

Tillbaka till startsidan