Pinnevik i förändring


Pinnevik
som gränsar till naturreservatet Stångehuvud har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar. I början av 1900-talet hade Lysekils Skyttegille sina övningar förlagda hit. En skyttepaviljong var belägen på nordöstra sidan av viken (foton till vänster). Under övningarna ven kulorna över viken till Stångholmen på andra sidan av Stångholmesund.

Läs mer om Lysekils Skyttegille och övningsplatsen vid Pinnevik.

På 1920-talet (bilden ned till vänster) badade man från klipporna i Pinnevik, även om där inte fanns någon sandstrand som idag. Gullmarsvallen var heller inte anlagd (invigdes 1933).

Bilden ned till höger är från 1980-talet då badhytterna fortfarande fanns kvar