Stångholmesund

Vid Stångholmesund finns numera en av kommunens småbåtshamnar. På Stångholmen fanns förr måltavlor för skyttegillet som hade sin paviljong vid Pinnevik. Bakom den vänstra segelbåtens masttopp på bilden syns en långsträckt samling av sten längs bergskanten. Denna stensamling var en skyddsvall vid de måltavlor som var placerade här då skyttegillet hade sin verksamhet.
           Tillbaka