Städer och platser i Tyskland dit
          granit från Stångehuvud levererats            

Tillbaka