Vasakyrkan 
En vacker byggnad av Stångehuvud-granit i Göteborg


Vasakyrkan är belägen i stadsdelen Vasastaden i Göteborg. Den är byggd av granit från Stångehuvud och en av de största granitkyrkorna i Sverige. 

Efter en arkitekttävling bestämdes att kyrkan skulle ritas av arkitekt Yngve Rasmussen. 

Vasakyrkan uppfördes under åren 1905 till 1908. 5000 kubikmeter huggen fasadsten skeppades under denna tid från Stångehuvud till platsen för kyrkbygget mellan Vasaparken och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Det är en monumental byggnad, utförd i nyromansk stil med en del utsmycknings-
detaljer i jugendstil och med inslag av nationalromantik.

Kyrkan är tvåskeppig med en stor öppen sidoläktare åt söder. Runda valv och fönsterbågar i romansk stil pryder kyrkan.

Kyrkan byggdes under en tid då ett flertal stenhus uppfördes i Vasastaden. Stor inflyttning i stadsdelen innebar att det behövdes en större kyrka. 

Vasakyrkan invigdes med pompa och ståt av biskop Edvard Rodhe Palmsöndagen den 4 april 1909.

Se fler bilder från Vasakyrkan

Läs mer om Vasakyrkan i Bebyggelseregistret
Kringla

Se även: www.svenskakyrkan.se/vasa/

 

Vasakyrkan har plats för 1500 personer. I koret syns en stor muralmålning, gjord av Albert Eldh på 1920-talet, föreställande Kristi himmelsfärd.

I kyrkan märks ett dussintal mäktiga kolonner som är huggna av den karaktäristiska rödaktiga grovkorniga Stångehuvud-graniten.

Vasakyrkangrundlaggning.jpg (183577 byte)

 

Den 5 oktober 1905 lades sista stenen i grundläggningen till Vasakyrkan. 450 000 kronor hade anslagits till byggnationen av kyrkan. Slutpriset uppgick till 560 000 kronor. Det motsvarar i dagens penningvärde cirka 23 miljoner kronor. Läs mer om tillblivelsen av Vasakyrkan genom att klicka på miniatyrbilden t.v.

Tillbaka till startsidan