Stora Testholmen – ön med de många jättegrytorna

 

På Stora Testholmen finns närmare ett 60-tal jättegrytor. Bergkittlarna’, som de förr kallades i Bohuslän, har sedan länge varit ett populärt utflyktsmål för både ortsbor och sommargäster. 

De flesta är belägna på den nordvästra delen av ön. Flera av jättegrytorna är avlånga och oregelbundna i formen. En del av grytorna är halva ursvarvningar i kanterna vid bergsbranterna en bit ovanför strandkanten. 

Vissa är vattenfyllda och stenar ligger  kvar. Andra som är fyllda med vatten har blivit hemvist för vatten- eller fuktmarksväxter.

Hur jättegrytor bildats vet ingen med hundraprocentig säkerhet. En gammal teori är att en ’’löparsten’’ legat i botten och åstadkommit urgröpningarna. Vissa geologer tror att s k kavitationsfenomen är en del av förklaringen till bildningen av jättegrytor.  Enligt ’’kavitationsteorin’’ skulle jättegrytor kunna ha bildats på mycket kort tid, kanske bara några dagar!

Se bilder från Carl Curmans besök på Stora Testholmen

Mer om Stora Testholmen

Se även information om jättegrytor på Stångehuvud.

 Ett kort stycke från en av de mindre jättegrytorna ligger fortfarande brutna stenblock kvar.

Nordvästsidan av ön får ofta besök och  jättegrytorna är ett spännande utflyktsmål.